Stichting HVC

Stichting Hulp Vervolgde Christenen heeft als grondslag het onfeilbaar Woord van God en zet zich dienovereenkomstig in voor vervolgde en noodlijdende christenen. HVC is wereldwijd actief, op plaatsen waar Christus-belijden onderdrukking, armoede en afwijzing tot gevolg heeft.

Stichting Hulp Vervolgde Christenen biedt vervolgde christenen gerichte geestelijke en praktische ondersteuning. Daadkracht tonen, in afhankelijkheid en geloof, staat centraal.

Voor meer informatie, ga naar onze website: http://www.stichtinghvc.nl/.